avatar The World Bank Group Finance, Insurance, And Real Estate
 • Location: District of Columbia 
 • Founded:
 • Website:

Pages

 • Page 1

  Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized V * *- *, , ~ - -. . ~ k. I r A e' 4 j C . A,7,r '~ ,. | - r ' ,-.- -7 IFC Annual Report 2000


 • Page 2

  )O * 11 1 Di fi3 f B CDbO ---- ,, - lol 3 CX~~~ } ---------*o1f la A~i n - O 0 - Bj S $ A0


 • Page 3


 • Page 4

  2000 Wti f IIjL 259 ' t -: - .;- ;: ' - I8 Nt IZ,8 T fUffO- It,tFCt* A 35 1ZXT g pR*pm* 7eeb75.mg '39 IZXt 7if IFC lE 24 4ZT 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 109 IZtb 24% ££ fifb7b ffi,6. t 2 76% 3.8 1Z L tRm m244z5T 34 4Z7. 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 +iZA5E * k D7 19M 44 4WZX 2. jlE 6pq 30H 0, IFCt ia 1990 ¶1 2000 #44tLHIRjf fl AinT1lti 50 -- 5 19904Q 40 . 2000 Q$ 30- j- A -k§9 B # i.Qa 20- - _ _ | ~~~C t±4K *s X' D" (tfl. at) 10- _ ___ D T ;ltI . 0It . -' - X. ;;A. xpt5-UA A B C D E E **4 ±RtJiW4


 • Page 5

  1998-2000 9Wttj4 Di 25 20 15 , t IFC ril Ml4tL;< T#ih 10- tI FM,45 FC5 1 JR 5 _ 4- 0 1998 k* 1999 M* 2000 14 2000 ~44t4LMPitti,QLH4UI 2000 tlf-4itM, Nt MCml154 1 s4t- 85,Fu 5,\ ~~$ffiWEi 55 - Xn 7 afi)* (65°o) -* 7 7 1 4t M; (8 - F- '-' ~~~~* 9 t7n Ei 0 ;i i*.mD8t;1i¢(11 oe 12X3 t±XZ ] (±JR ft - k ) (14°o -2. 2 -lt (3%) -= 2000 ft*44tL, fATA$ilMQhD$Ij LLFx M I04Rg: 5846X5- 5 2,681t.7I.4M)1(4599%) 161 ;t± * 1,361 A ZAM.Q|iSig- (23.3%) (TP±JV8i. ,7t) (2.8%) * 6447t; iTh. *TP. #l 15: 3T; $Uji(2.6%) *QAr O1%) 15 lK7G ftTI0jlt (2.6%) ,. 2,724*,T 181 A f *Wij4t* (3.1%) * 14! ATs *#t tVg*ni (2.5%) * v{lsPit V 172A5t * -aki:itI*(3 (2.9%) 18. tit n(33%) j 1,347X4k i)11a* (50%) 783 Xt76 M?diRf(29R,) flflkflpiTh)1tIA*¾81. fr:A24kThlI. ta z120t it 1tT-15{it(4%() giv i l T k -~ - NWALlilfix 4fl)1*- 363tx A 4f_(13%0) 2000 p444W L1kA ' j' 2000 4tL; tW It Hfl m 2000 ,I3 -4t*fU -- A 1t- - 'WA ,eOt$9 1,248 A ±j 1,06 4 -rz; R: 659 F *% k-tEhit *1 43l5hit ,W1: LL4;it a 5934W 17743 Wfit)1g (48%o) 441W)(14%) *- 4754kc 257436 :kgffi (45%) 19843 At 1)4*(30%) X48i.4)(24%) 90435 A 1.4)1(14%) * 44243 A Wi 364848f(35%) 9547t A )1 *c831;4l8(9 b 87 Wit i)S ;1644 (13%h) 1 184T3 t4-M35Žll•t3l'I (1%) 1084XC *7kim4t(100%) 3 704W 4KMI4i*t)(11%) 9*t4. 18 A 4-t 29 (2°o) 1 4w -Afl(12%o) 214 X 4t (320o)


 • Page 6

  2000 I 8 16 Ljjjt2000 I 6 n 30 8 JR ( o XE131,' (F)Z = ICt E o IFC 'ReCM E 2000jrtl, lFC EA 1EP (LAi Z) Yahya Alyahya, Patricio Rubianes*, Eugene N1fiagko, Inaamul Haque, Matthias Meyer, iX.t , Helmut Schaffer, Ivan Rivera*, Franco Passacantando, B.P.Singh, Lewis D.Holden*, Ruth Bachmayer, Pieter Stek, Terrie O'Leary, Federico Ferrer, Jannes Hutagalung, Satoru Miyamura**, Godfrey Gaoseb, Ilkka Niemni, Paulo E Gomes*, Jean-Claude Milleron, Khalid M.AI-Saad, Stephan Pickford. ;i: AtktAWAV1r *M4*Af1f. **bYuzoHaradaf#.L 4 I Y if A'*; ? f * f81 9-+ ;K jW


 • Page 7

  j-tA , *W JX,O -to IFC& ^t aM4 zrA*hk *f4 rz Ei A-fr i .. tttet"ty1t1 JeN if Xsi -. -finI- f_J 200 jlMlf:flitiI, blF POfLrWj!-f*,,a, XxXAt£ {,ta., R sS!n rh f ,e-"OP AU _LA44* *fiw3K, f**t D !l IF1i-. TtiAost2t42-tlt Aj!i IFCf0AiA%flM, (AtMm-',.lr-f f-t&hL y ~ QiIJXX ~ ~X, &Xteitlt8 ~ -bI Mg fA 4 1),rLtJiKA A!fiefVr,:Eft41 11Hv0wg R-)k-c*fR*f R']itiiSl It $1r5t v, -li} *hJ ff r8stRatAi o Sti;Mt-AA4amnoWi%E *°4f> :t-'1!ltrr iJ--X8* tma, UIF ffuk*M fit(AZX t1Xt RMaZX R b47cFtCAL:&JAl i M +'IW.] R.EaAtHist ,y-IJRILS A4ftr]w11tP, f-tHM m S X,Xtl$Rt6i#M.e t fttt ;:] 41 ~tL{!k f. i8I 4p ll 1 % 20008LMIg A,sbE 3ig 0flilE*4tALo{ 19W-52z, 'L-n F-ArRK ;ttZ lit 1~ 1,9tellurfi {E4tl)XlU M.D~P Afflf-$t,V,f4X X > \ tt kg t@ gi 1l 1f 1-oRi *-* .4m a i L! $ tt1 i 11RR]XL %{t{ rti


 • Page 8

  'V. H_14 fi ,Yd f e$X Jit tA, )i -,J M#L.i*E*AWWf {1l2tilt ll 47!E PW iA ll S<kL8 JE lI i lll ~.2 ~if~ ~~14 iLp~IIA~ I3J~f~ i4 :1F 'AVq TI s ) d i1, eo 30lZ1H1i{T "JI fIP. lFCiThl, JL-4j-sii: t"§" ,X$ mu*Af- xp* MmigiiiJ, M2-JlT g-tfitS fflw 4* IA4FC Id tX1 t 2f ETt 14 Ii: P5) I|Z4T8-ZJ tWIiATh~fitllXn 'JtU Vfi: Afil0f~, &RX91* O ii §4'Wfjl1 V=SaMcI23% si- ii1l J j4~j~ l -jJAitrMl j r -X, M R "'i A f116i nIt,i 1: L hEiN 4'iI'l * Ul l dl i uj . r pI SIi 9eL k*JZ -L :j ri4H AjfiJo 1 * fr n i1 diq WM ]$t V4'(II . Wt~ W X9.' !KtiDi-- ez V L-Krt-ZF i2 i flIf"4 tM A AIbU A R 4 9 WA^Ji Ae PlifAWTi-i-k a* tAt i4 lw iXt*A - Iifi4, '1t +, F~~ (tA.L114 4Vf1^t, Cf sl4rlot R,->MMfitt*%Af4H4U {AR; APAVEM,]iuf^ it44 i 1-)lTAiz Afrfit-- (r;4z iTn.t 'iF-IjClhl 44 , MI] IP, LMmfi jt E; AOt /oio Tsit -J I1 -FIj iSlD i-q 115;k ; ia IkMZJtg; ;goldf hift i:4 k W$. Pi it, TTL 8 M. I ',; k I -[I'J - TALI AR- k I,iM -f iitn v4I'd #tw-T"F Q45% U@tt@ A Ak4f4 i titlu Xito {EXbt.* itt f lA. t v { l f e ZLt;'liltt]>l];lEl {lsl ffi


 • Page 9

  W i I - - -- r .P :.n __ _, sS-MI f-i1?^ -- p, IfrWt1 a i ;1A t( i' t-EJ I' JAtP 4k j fl l A!t i %I j - I-FC 1f -t,T hiNt iA1Tlt M, IFCfl'i _Ej4~R rt,mj I, ~ WtiA 01tfikArTV-0fr JMtsfxl I, Y"tEfllA bE3f W Iitr Rff$laf*s t- .t jTiS f. AjMld f fl r21A4ILA" /Z'11tif,i . ~ I1I'1, 0L1P 1'- IFCU t b 1fi V' 4I K 4',i r - -E W 9t3~T if fM 0, 5 ilk -_-l 1-i'8;ltL f-sit A0 iXlt T f'. b|/91s,MV FC :*o 3yIA IFC{i] * -k,4b5i I I4L~A '.L~L 4,-4t-X tM,I]$iX[b fl:fi fliit]IIi a "ZOV rh1LEflitEVP,JJt, WAIfRR 91jy, W-rIC<lft,¢tf fl .II,t UJti4 (AA4fi$iFRATI iL WJ' b5I EffiM 4A AMliYgplilfffil l XM5A: AW:Wjj_-j IFC Eft<~JTK .+ -E fsi_qiI.a g i. ;2tH,In.1AfI44jzifW1 tQ tiL jSiR.f 'i 1 jil QIP'. IfItJ3l! IlLtZt.Xg §:iI•i 'J, Wi Hl F A?L,L'f-f!P)J.,fYil Yi1 -$f 1j; ,, 1FC; iH tYlqt Vb5l;f- MegXt Talr-k AfrJtflWt tla)ZJ*_Wnt o V-t Rfi`144tt/t ;FX fie f I b nF^|fLL LA $R (Ii t' 4 L t[J@ ;' ' -a || if Mfi:h.:1,.il l., II.-Ws'XOEkFALI "ff1 §X-T 4r,it g;[ltt'.ti;* M11113V,_A0fib5- r+N f! 1 -l.i,


 • Page 10

  I A -J a (rf tfb. 4L 3I' '- a- -I-- .' *tW& r ___ - ., 1* -5 U: if * AL.. y ETA I I -' t h. ii I -A -Aif -a 2 S..


 • Page 11

  O0L 06 08 OL 09 OS Ot 08 OF C[ C -lWf(l t66[-C66[) _ 0 /L 0 L_l v' A i EIEIH E (t966L-t660 --- -t- rfc-g=J -( 966C-66i6 ElM E -IE -U - - .(866Vt66L) LJW7 U El ElM! - - - -.. tL66-1766 L) * -i.!- * -(t 866 -686L) E -- ~ -!E-U-E-- - ~- ~ ~ -r -* E t+66 [z60 -u - i i u - - t 66VL986L) - - - - - - -17-- t04STUw[|i .l tiXV±wxq, ° 09 zyRwFWt 3MW* I' l w -m \'~~~ ''BWU*B - SWaBBSB - 4 . 9 1,626o - - 4i *sunw Ewcw131 374kig :-,N5V9fWv .t-t,997*%LC) 4 EMURHNY ')4 FI$BiL}3 4S0


 • Page 12

  E | I iI & WE * I0 Ixr- - kNklRf E .- l .. . . +| 0 2.0 - . Ij & .. 1.5- 1.0 - 0 ~ E !1 - 4- -~ |fMA~i If T c'~W 5L~--5I\IR:fKC)M n 3, 7-f=, _8r1 e6 iW9D ,n I f 3I'..CC


 • Page 13

  Anwar JYOLISi i, -U4'k IFC i4 -- ; 4E nX I -hf1t-, M RUN, M k i 4, y - - It .' , - - A1TNAT-4hT@T, IFCMEIi4,t , EfMl[tgO V I f. IFC~~~~~~~~J PM-A Wj ir ii,kffi IL°Z1' W, i A%fXi ii+'e0tt+e8; -t, V, Nv ~Th H tY t,IFC H tT2 <t ttt bAR V±l "tR A tto fE+XtuolR 'tR TAWX Uu~~~ o~ IFC :gt i]aT)t~ I)& ff Afa IYttt 'ru-g: flfiS0- f- - ffi%rIl4Pjf Ult,Z'hIFC tIP-P1Xi, i EwM, . 3T-flMk,A TD-A1'1AMAT -t2Ttfo~ IF n AP O lf64. YiW i ri~ Fe yt- ;bfiAEtRg 4t ma KICBXx tP-$IJ9" 7 MA-9 I'], PfU l-WWX ,M -itS0 /t\. 1


 • Page 14

  -- -r-3 *33% ffIlJT'l= * 30% gkofg 12 4 1F4, -+i I RC- * T ' o D-iT - itffi i rff%r)~, 1i'IEIFCMJjnjb %AEP_itM o9P


 • Page 15

  IFC 6Y--K , 4-T.J.f)L'-,A J&+4k * t7~tt f~ n -. It ft J-ttti1, I F- < o -* i z 0* -f A-.APII R 13 199911-12 X, t±hn&nVj" b, V,Clok . tftRt ,T [Y.] ftf-k 11HST?iL * EDC # iM, 4L Andres tollii I$t Y 74,+-4iiu AEl l; Gui.slA' ii 5T. Ifg;«bDt;a 1999lF-MjIFCrm iMft f iil -f5fa 4;$ jtFll. (EDC) * ~~E~IIC1, 4l tEDC ECDC wtK14ftrflgiR 1;&& Ait R, Tl-=-LF901Anl t t- -''-- w W*MjjWX E jtCf2tgEAit ,TI, l J ZX,T 0.0 *?1 r.-E , soY I^ ifb^ 7 IFC I%tXh li7$ i7 -I # aA Epr j-~ jc1 998. IFC ~ 4 RILIA T-A i£s30t:B pttfW -T1998!Ef 1-5 1F


 • Page 16

  IK a t ~1f01fl, -IK e w S ti a- o-, Es a RII VS 9 t W g g g ON H IUD 41(, 4Gi 4 -e _I IL c n a'i 102 V XEE$ o7 , _ - ( P, oFgg" £7) ILLM \=M,. tR t g1 -B 4% +R I #K \ r *N . - 4 II-( 7~~~~~~9 vv * (tZ uz\ J4P( ~~~~~!- P-1 r, 9 ' *w*z.


 • Page 17

  fT{~~~~~l'i2:vLei,.; tlS-,(t Kandal F-, kL. i k4 < it - 't-S LIII)t SjrIN34 ww-|b> 7, -aT ¾ -fi 11 15 10 lo . 1fi iJ fi,1 IFC t14 H1)AP 5F f tR3iM4 AftJ iA~ Rt NX SXtt itgttl AMt MHL PinXALt 1 iii b ACLEDAIJm TT=tJ ml lMS ,, 20,u lT4gi@@Mt7 (ACLEDA) t t8JL4KXI , b~~~J eW ACLE CLEA f U Jt UN f H )Tj{'iJ4J. VI1 WI'ti 7 20*3j jXtJltj , fI;tb400JL it}YI'AI A a i,flLo ixD ACLEDA 'i E '1k.f& A ACL4'ED< 4-,k ti ff lF3|p8llt/btlWl"~F Ag% >+R8XtMeoun 41 OK!lt& ,At -Ll0ttg0 )Y 4M 1400h A#j#JfACLEDArt44 X>F A}E2I] 7ACLEDA,%4k*; 90%,U]i( ACLEDA n?+/-vk& iRli -ik [Hb?tiiir 4h- RA 1 UL)4 Pi,in4p,P7 "J I H, ', DEG, FMO, 0 1 IN-vtTJo LAitt nt;l I Stichting Triodos Doen, JF>X -j J-, Ak-T4t#A jr, ACLEDA J47 200 Jib5 M,-Mn {Th 1998 J, ACL EDAEDA , ACLEDA JMk b UMi, , PiTlj 2.5 )Y P5 WE. APDF ftW15 "IA"rgMIT j34- 34 r 7- tIF 45 FRJ))k1986WD-A,X ri"E3, 2405-tlj?E9C3A'5.46 7 hi.W4 A D t li'1 ftE3 A IZ .a P fmBtt3 gl WA tE,\ .Pn\ 1$TO3,1K0 Id01t!lRT 0,1EE'l 1


 • Page 18

  U-- ra S aI :- *64% ~Ttj ., E] ifeA t8IJa W. r± , 130 1,ftil Z r M 25% 421Rw W@2 E] 4% 4 Tc 9, 4 5 ] I ., 1= - rX 3, . - U; fI 00 II U7 i C3] IffAl' Huaai i_A>z_fAt 7FC 4 ]t @ 2 tF 4 tS l Ot * l g e { *. 7/°Ot t trW1 2 T4 77 6 ) 1 o j. § t p p t s 3 i 6 ti; 5 p i u ; tl E IF C Y-f f 3 ${#I s tellar, - tetBurson-Mla 'I A J f__= ma - aŽtE HuasalAigmEuterpe precatoria, Euterpe precatoria, Z


 • Page 19

  du I FC,,i tS4t< 4 - tr,t IN-' ,,4rrtgtir,t<S-itS L,4 l 1 r19 A 4t ffl 4t7TLAO 4oB l J IAFnC f bTM&Worril, i XAPl jfflf24 J, f-iN 1999 If. f2 , IFC±3I iMt^3t t JR iRXL* 3 fKii H rrMI * It:tzt";1fn41II kT t[fl 4 VIAmg it VI K )±MfM1S Ut--tb tMWM* t0An III f kiS'I1A A t A ; 500Sio 24A?T_krn t{LXf- A AA -MirHt 1E1nwfll-; q 4aAt HIA, wiWhX+tA8t nttsl* t4W-R btIFC I{ -iJ4 - FC IFC A_- f* TTl I•LbJ -1- witAt' +4 +-tWMafflJ,A)E TA, AfifreX+ ft)1 11 IDC $TMPIO P0 iftiA*1 t 0.)A fT- - IA Oiitkbk f 0 pi X;te \liiE«tfF NMT,i ft%i; LM=FC-1 TI1T:CP IFC 019 19S5'&EDXT4 i.'i3*i -\litlJit R 4 huasai4fA, 79Dis9' 250 tM A M 15fiKE: JRRgff1M IRt J¢2 t


 • Page 20

  1956w ; %pJ5<8°JqJ,° ,O>ffi 109izxTcI] ESE MatllwHit E *76%~ V ~i1V *24% P jgl 2000, 6 P 30 B ii g6fl a5 m-a OIL i/nl:o a 13I f lm :iM 20 - I FC I3mJA . fft I8 13 f IFCsta1 2 A I- - ff I]WiAi


 • Page 21

  = -XNR. .gS11it lk..>w IfI?'Q I-pi 9" =14 Pi {ItXI:? iR,a, I41 * '' MA It-. %'.ifc.org ~HAF{r1tl)Ai1-'LV.l; Vft 116 :flnJIffJ.g F{ifI T X3%4 P* f- AYi'ts -tdt+ IIA'W'W t F I' fit - * HE VA1M k , i4 Pt{a±4fl]i ** Ifl:Rf'!jXMH(ItnM 8PR fHI tHW !' +'J;i I Up~ 1t-~ R, $24sEA KA i"4 Ri2 * uti@Fjt;TA , W ffFhE {b*f-T C1 +U-t; t * -4-1-}"*N ll-t' V gTn IIt t ,g XS X,-t[t.l 1 ig -5TMi!IViVT , e - 'a It 0ah5! 'A _0w


 • Page 22

  IFC FP f ii{ 1f A . Wp bff T!*4'r, I'I ti. teR T Pia1 0 T iAR *YL IFCOtKy*fWP, J fi2HfIFC4fk)ufVFf itf fr1':AiSXA 3ZAtt$ i AA 2 4rrtn f,Zfe j - Ti-t- - :r, t±/ WI bt ,t ~kjth 35% M,PA* 2 .R9]~T {ftIM2 fi~* Jf]94hkifIYT t 4 ftj BA ~rkV I FC EJj i 12 T) J HR i{1 -, 0 IFC12 ot Lb s-JR%tR*43Uf1['41 ,AAtfiX, m tdFt JA s .- H4kil] 4-.jA......... ~lI R I 4UW~f(1FLT {1ET"4 N~ck $ ~'k RiŽfk{Y rFIW IFC f(~f~ftV wftlAlHJLfFL jiLE Lit A R Il 13k K: 11p3 v. , ]Wf!' A14I1'I 4K , 3'#\lZlli- f 1 (;' ;fV Yj IFC , t f ii~~~~~~~~~~~ b1t i118X f Al Qr YJ -r4iF 1ith AZ AWzt fp tlI i* o- jFlj fjGfit4 *b -$t- 3;sE;f;qtn ;{tC& f tt a> $ 22 If] A 4)1


 • Page 23

  23 Rf I Ansm ThIViA. JL IAT f NI~FC p iE 4n~ J-W O j iFCfl1-t H 0 IEC iA, ,j'I_ it IFC#li@ F n p / y I-.RMMIMi A)o A r), IIJIF J [I f J,6WA , 11C1-lk-A'KWH bR Bf-bME<; IFCAb; gSW IFC ?* TIF C At$,b iII rii IC Ill H


 • Page 24

  2000 lFC I514R II/ -, j ; ftE -V-;tA feA JVAMt80 I'M ... IFCA(T20OQ-lf-r'-Il-'W I39f7L iT_LJ3h1{ H4ftTh_fi If )Z ~Jz* 4l, ~f198 ' fit-l AMu'L (OB' tk, ir3 Z-, Lt-S JZTh, i;-i f 15 i : l98 -f- ± :X I:j flli- SE t AWWf Affib-'l'] ffii&bcM -*tx« it 2T[il-40- 44dFlA. -4)t5l ;i H *it I4ThFg ig ,HLIFC4#TEii- t 9Uz., 25 fo 15;-t L6A'f -nfl'l mZ[I; M ftA; K Kkm U)K7-A6Xt A A8iti, M f000"o 2X iff t -r'AM f-t -[fi* {i1AJt Mkffl, f A33 j fLX-L. 1999 WIT- * -tMAI - i AAL R if]3t74>.I A iI t.f ' ^ '2JX 'izi -x*iio'1 39I't t(&Kff4i fbt) 481~ H h nno;g; r'~N tiS ;iit V)t OTvrI I Pt )J ff X iATilk A +V. fffltf i-4M 4lXrA -"rs iess If, 255 ;IO--f,"*,frfiFJ. 39 ILAJLO -11v0 WJA,rSI1Uf A O1viRSi V'Stl?V73 R0.11rfib titV v 4-*I FC 05:irl iMAt ff9iMM J MFfXN+O TJRS V,:A .- .VI tFft-4C5Af f Hai Hraf tMS MbU#fL AlfI01, A- n-Itb IE f / , pbt Q,lk*~ Qt f R iiE A48WOX 3tF R11 4H (o| N lk U ffi e4, fl 4t'k*#'*nr*fiTR kkiZnf ]n3 Affl *IRM 1;iti liR -P-;t-4X fIb I_ - Rl {F -+L_ Fi Ib ]L [K -h*iltt5 24 o 'II/*iWffOlEG M,2+9QWIECj! t tI5E9911991 1 9304XZtL)T0WflSL A i -091S/ OEG A5LtL3F OEG 3Hi- IFC iiEWMO W3Yo i, lU--E;E U F5 IJ n\ M OEG Yj 999Qj I if 2000w55& i& 9 T72


 • Page 25

  QV 6 f430 EJ IFC AkilfiZk¢* j36 P 30 H O.A71CMMKO f Li '5.$ 1 1996 1997 1998 1999 2000Off)yXib 1996 1997 1998 1999 2000 25 1 *40 ;e, -a' , -6,620 8,748 10,747 11,369 13,740 g Ht 264 276 304 255 259 Alt 7,817 8,423 8,976 10,039 10,940 oN tt.eR, $ 8,118 6,722 5,905 5,280 5,846 ft .|t (876) (1,076) (1,522) (1,825) (1,973) IFC iif 3,242 3,317 ,412 3,505 3,505 . rf 6,941 7,347 7,454 8,214 8,967 -fft & flt j 4,876 405 Z,493 1,775 2,341 Ej j' 8,138 11,400 11,944 12,290 ! 14,224 A iat*,i 19,633 17,945 1 5,726 15,578 21,136 t 'Z TiJ Pi 941 1,480 1,476 1,583 1,788 22,640 28,975 31,621 33,456 38,719 $ 4,579 5,558 5,138 3,598 3,906 A IFC 2,112 2,402 .,699 2,800 2,371 8,956 10123 11,162 12.430 14919 2,467 3,156 798 1,535 ?f if. 8,283 ,439 12,181 12,678 13,011 14,990 E! r; "f .iLt f 1,243 1,934 2,697 2,671 3,077 - AA fi $ 3,804 5,110 4,291 3,296 3,307 F ;Rit 18,482 24,238 26,537 28,112 32,986 IFC It- it 2,053 2,003 2,054 2,102 2,210 AtiD 1111 ii 1,751 3,107 2,237 1,194 1,097 )T* 2.076 2,229 2,337 2,350 2,358 E*iXk*a W(Ntr 2,072 2,503 2,749 2,998 3,378 :a-l 985 1,046 ,138 1,2582 1,3202 10 5 (2) (4) (3) e * 1sr l.k-? IAi+ $ 16,336 18,992 2 ,608 21,238 21,733 4,158 4,737 5,084 5,344 5,733 IFC f ft 9,844 10,512 1 ,448 12,917 13,527 - 6,492 8,471 9,160 8,321 8,206 #B 6 F 30 E M&9*t M( Ex X) 1996 1997 1998 1999 2000 $ 8,956 10,123 1 ,162 12,430 14,919 f ii Iki 521 580 583 607 694 2,076 2,229 , ,337 2,350 2,358 h -'rhifffrIWE pk Aq%,gt 348 411 550 532 596 2,071 2,503 ,749 2,998 3,378 t ,it C.1+i 869 991 1,133 1,139 1,290 ffTx.A 41 (489) (536) (651) (670) (812) 4 $ 348 432 246 249 380 U. 7 tN - 242 344 314 Ih 265 262 - t'z -Fi'Si ttci 4(151) t (266) (481) (333) (215) I ^ff NX-0. 1999, 1998, 1997 9 199646 q30 ] LtIt J&ii*tt iI lffII. -1.I 8,,A (125) (101) (103) (152) (145) ;e, I4T Inir P.t, LiNi ft t . - r-:' ft;" t, - - 34 - - 2. ,&A 346 432 246 249 380 5:iXSlA. -G PgI+4LtS. tL=AkIFC RM rfo<W- h n\ 5 w -rll IOEA Lb Z\ fg OEG I 1999 5R3' r5z a Rt2 rllE\ IFC n9R, PLiLtTTR 1; Ii LOEGnflqC(www. F11. ifc. org/oeg), tCX;mit$X RiEW=1t0ZaN1) f


 • Page 26

  RR*a mY4-1lsw ipkff f 15 R, AC1 hJ "flWi f-J° V0n'J%A$pflfH±4fl MAn'C tRO3VM tViMMM%#llIt afi)L(#* ;fti 2000Ftlt, B-tfJAR )4! 4Z A- Xi82ThX, *IFCIj±LA fl28419H, M+Bt,It+>k gTL4lO diI-I 3:J83 4Efn 2854 Aa IFC il; it0 411f PI I *4-fW tThL i 8XTit P285 7.- 1k , ifif 3 $ILZRtO li, X Ai*f1HfltJ R K 1% IFC: fi:kI$ .'-L '-kUgil f+'WRT- )Aj:WV no Xl Afttf;ig. 15E200 +38 *1, o 8ZrOVfM, glt#X@tt B ~f f A-340 - 1 f r;R-IX MT38 t, fR [A;ft*W$t5 rri v r V$AA VPm Cmft t k±1 -Ejq45 H; J,23A-f,-- 14tW39 hlJ| 181± W, t IZ R. V XZ4-r 1AG {f-f r±4 * -; IFC f JX ) I1tMl#RlnNOt n:*: {j *MnLIM Ji-# $I£ t l*8b§@:PM EplE-iIAisl - irklj i ME. 39 4-`1 Hfl'j18 Th V-"yLAkl HJ~ ~~ ~~ ~1A{k~ k94 *n, -1 4F1> ik EMfi)$tt /gA-6t$ J 1ttRH tXr81' J,<-z ,f, RiXA n iktilt Al oVafn diX 13' TAfII Pbg ~t~ }5 ~ ) ~ 1 O 1 '1fA , iAlTh B j O 4~ -ttEa a * A,JR T v t fAP sii 4'l nt'Wa ' T- A AtnuMC t,fli;' (JVfh,- ~1-J 26 Regia Generala de Apa Bucurest (RGAB) b f Vj n, A 1t. f 1B - .....- ....... . - z~~~~.


 • Page 27

  NzR11f ] H f 8/SE r/a'. R11 I ri 190lfffMrWxpl ft IAt"tX2Aat IFC n ; if kW I]Qfff A ,ThJL ½AIRWRAMo 5gPJaM£2RnICija-,S)<At! H29tJ fi$E{i;"*-f 44a H l*f OW-F ttl kit9+iv0;s Mlf-V Ltfil -A- IWa a 1in38tA i X9 fr iff A,ifARP13 t i;fg W200O93W,, AtaTfqZ5,tW H3T 1500) au 111i1u 5000)YXE. 1-16 +X. <A~-t Po11tB XT2 Jt APAft-tH. #]74N112 i'-ThfiXAR 4g 3u nqTri- :W- f :s l jiiX k Pa. -TAl 4. t 5 YA qJ IsX QWer li a P Qt HjX Woli HAPT~A A EyV* - wwsym"P W1XAIRM WlAS,S3 2000#-f-r, *$'j"t50-''[ HIMB,flT- A2000#$, Rfrllit f 1500gXOTXfHA VA4 Ktm I 0 -3fl,---."llffMEi+ ls hi3ll7a1J0 Ma Rggg 8I -t&B ES£tTlIE+S62E*20TlNMt3l5P)Rmf* *rjZtXt MjR&15Vivend Gl$i4QTf fg9CO D XEoe$%;;Z,:.t;X&| E;;-S


 • Page 28

  qMgp5-1i WTh _iWM4J-, l**, T20~{ft-TI'- t4+JLA1{ It IAk 43t #N1 g± fWWKLJpAtW ll'L @k&> KThI It PV] IW4. MS%oA*<*(PSAS), 7 IEji Af qrm7P) 0 flTt, JIt-Fi- '4tIt{fIe$k~I4~F#1 l07 -iTh f4 J- ckf .FWLi (Rtuff. ...... 4'Ni$-. M,ik}t(A) ft0 I ...trETtun>W;8XfibaMX,,,nkmJF X1V&1> &f WEm' {RIVIM M4:k-k4wr S4.M''fLl)EI 71.2fij%(XS9) fl*4. WU Ilhi J {J&L-'JJII w M.- E½ LA$ ' NA qPL 4Ž i:I 1'IJtLH. Vtr htMr FI , r tY,4Vft,f4-i qniAMll*(CFS), * WMi .t [iUFT;. E1W0Im nI& PSAS, lt{.flt qR7 r'{fEh FUNft1tt li&h1W _r_' -~ 4&[LrF1Pf (r200 I0 T fifiLiEtitX'J& IA-YE flbt$ti#io CFS 'Inztfl [X1iktAk TVrl-iU3WT-W&-ft-- ZL2ilTXH: fl#idJUS tntV 4 L4fLv:9,L2Jk1iŽLLiiH 4 4EkJfA MlMPFUUWESW ZAUYflIIAUO Ni4tJ AEi-]FIASM ,I;h f FPSAS t;P- W li4 ':F2r ewpt:l lk 7EI $il; I AL PI CFS§ @- ir4& MEi*t I PA ,fif tILi-lithF$,ri 0 kP ,t ~AN-cA~lx vV *f8l2ilE- bitX"O FIAS l.l ll5Thbi(mFIAS(t rJp fllWTWEiiIThlvl J?lI' k iCFS.4jW J7FWAJl ik g, FAASi& IL T. PSAS 4 WI ILR 1t DL" Pr. 0 -ffl D ffn id 4l V X- AM oaeFCtmt9%t weSmt 28 -9i1fT ES AT iS CFiidt4ffTzh ,h Apgrota comk -rtfk!S*37@Ewl&l () IFCoJ 3J1 981 i.*tE!ug3il,/li it80 ZX7ft J@*gISŽ MeJgflIFCEsit MV MfAE'. t3QJ (EMDB),i I3MI11VT 2000o W*irL iEMDB t IFC.ffy*fi"',l-,riA, *]P)kif5t3 2 , i IISy4S f t k 9) -1 54 mitU±A2200 ,\A 1RSU « t 4lJ:P RtmSte7qt>R+6tffl(S&P) 4Y9tt 1if"I1±I27TO PflTh bA :7fl, ?{HfilB4A i S acorn)f,I . fi£ 3E44}T0h8E1 I 0 www. *2


 • Page 29

  b 50ii 0 I I Q ! @ut1, 3iLAfJ' 0 Fb/]X j ' i HSXk itJfit9oE+/8@I' I !I itb/1%g¢ttS•Z vt0 412 I i1 i| I -! iR&;kl.jjjiG 244-3Aj20 4 I | 4 I j ltlt hiWGtAbf;lkMib j | i i MRtTMXThjilXM, 8fj 'i| I I )n l i o i k j I ti 6 TAiFt{X I I il 11I' 1 1 11 . INM M-tjfi k IFC t.tJWM if 1 J IFC IT KfM 1Es ,itt 5.25 Q5t. ffW1999MIf.tmgX-,it z , .4 51 lz;Ot ,t5M: 5.25 ,5t * 72% lJjMia 100% IFC JA1Jrrl v - ,18% t~-tffl:tVm tf2000T 6E 30 H \lV/9O 1NI S&P 1 200 L3'jtW X-ff TC21BM, -NIjr3n:W Bl JQ n- S&P500#ql T, t 01F7tS&P/TSE 60 I S&P/TOPIX 150I IBI 1


 • Page 30

  ILa LE71 " -F' Tn -* < ' IXl. IIN e i i,. .,,-. _ s - I.;l! t-I' -- 7 -. 7i--- ' - z ........ Ix .,."


 • Page 31

  -FATF 32 AI-4 ; *Ft38 T a- 83 KA*44 Q /i 50 b-. - 4 56 L5


 • Page 32

  i iI I lij ' IJI), II: i -'Y> O if-,r i Ilj E{f 2000Ijja-- I.: ' *iYj If],IFCI T ''l. J1IJ;y1|3.41 /j' IF fL X$'T2. 4 fLX 2000 1999 80 80 I 2 1LU;k IFC I'! - rTl 25 26 4,Th'JSIL -t'A'.liiJI[ tJ% i . !!'JI'j'')iJl f ,,i- 1999'F 1l. , '. ,j 57 46 -IC [''j hilL 'tJA jL. J I .],Fi,tl,,Jfi,Q , IFC i. rINR 21 20 '-r Jtll /t-JIlJA L11,$t, ,'-t 2,.')'+l S''iI; 1 ilk< S i'IkI T4W J (hiS4 r 4ti' rfli4UEk% J','xlk LAtk j{t~ 9 f ii l;,i i I rl-l,l fiEl}XI 'II ,lFCiThP4III 1,1ji 5.94 fL eX1M,-,-~~~t I~A lAk)aSS Jt tiji .;1 t I-l PM:t'l'tQ%j; 1998-2000#IIM F9A ['W, i,, 1. ti.J,l) jijLl J'Ok4C,1 L f!A Pi iZifAi JY<lt,l,G ;}' f _____ ______ _________ II[ T: {St~1- I ~jff')"S I i/Thi 1,250 IFC lEG . IFC IhfJl jI B J-tf t t ffji IL)'I)ti i 1.000____ I/' 4!tU& I, tJi8i a {IFC {i 11 thk 1Lk fi K IitJL t.'j Y Thj;J IStP 750 Ii FJC i &,141, iiJ&- , ' .L 1000 ILJ {I--I '' (F II 500 J1.Jfi'-j iIl -.IEC ]lL III10J)iPi'SfiI'j ' HJ'i :f-lijil Xui&ri~'i' 'I, 4.83 L 2`- , o "KI YJ[J, f IiIFC I' fj-;l fIjL J 0. i.L-, 1 ;;;ik; 58Dt ^ lit ti r] 98 vif 99 tt2000 t §,IigI ',lii sLk,^Il l tI'%' lliJt'''i -]- is t;i- ,,;1'25 fL , IFC {ft 4;7J ji'It,)<'kI SllFlrAFCt 625 T 500 L - 375 _ _ 250 _ 98 #F-99 V*2000X #,! i-i N h* m mnI, I4yA FC1 .........-. 7 *.::: ,8tgj't - 34 dapf 'P* ma z>ew , . U.,.,,,,,a ltq^ . ,,, . .. - rjJsAEE *X,i,,ii,,iiv al! -'.; - J~ z,,,. W "I~ II liii I i AJA' 4ZL't V ,, 15 II a 11111


 • Page 33

  I V1 ( fI'',(i Jt ftI - Yf11LPL. IFC LL)E, I' ')lI IJ YI$1 X 11' [i9lk F fr 11tVI%LiŽLtfEtl _1 t1 K" Al As ,- l #l l 4t4 35 137 L Q13i0 ",,'k- (11) ,IL; f'JlB} -4 ii U.4(li 'i (F t:, _ /i +L, ' ( F iflJt 't'L 'JljI 11 f t 111'A 'J ; I I4 FlihXlT. fit ItlL; I I I " jl t Ii JLI I F C jii; ) ~ Y1: W i; k Itj FC 1'11V1.ii bhi -'fk I3, ŽI1 , iJilJI'lj iyk . i4p.I 3Ž lILj41 ,i' IFCL W-;i E(,.) J4 -•%'1' t±^4yr t' ' l(pi lJ if:V lYrti I tx FFQil (Fei±Ji1E TFC itlQI l 2+1LI'i 'l1lrli^ i ttY'.'! A A'ii,i, H"l Irt1LQK@'8- (l i:1 f JI''/k,-iYittiilill IW<t { LVU;f 4131:1 JI-{Xib LK''V' du<.l :L{ ll F Ic I K I P '2,',ifddIK %'ILVi (k ¼'kA 811 > a 11 i i4 Generale %' - ll G7J die 13;a2 f mQ (FIAS ) t Vtig;.XNj^ 'iii AIt# ;l J .~IFJn hiJ- (A!I ILj1 '4.t ~LC Banqlue te Mauritanie I otI I' fA,'hrii 4It4 t '4tl^iif-,f24' F' (4 ( I,|^LJ'-+11 'vi t'gl.-l; r Klr2> 113)1'{ij i'Il!*'Li 1311 IQ-t-t', Vfr I jiXE'Vik {LXrthf fl. (i44#$-)c. 143;1.4Ki,F4;lL l13Ž 14 ti.'?' lt>i<lt '' kI4 p {j; S <'141Tlf44] If f,Yt1%'f4Hii, J1. it IEC K tIFFC 1lYL ii;-' i]', ', "1 1, ' LL L'Jkiiil ' IVA4YJPI ILLi Ii it1kl4t I I L'iLJ : ;3 ( II%'f Ri k, il: Ic JYlt TEC ½3;:,5 [4 taG L>J3-fGlwnlaIC r d ie i F AiSUI fllj f IIFC AngIo-AmerIcanl tIF flR- 14f` , It; BWEWBJ!. £Bm9Ji$ flflLt1Efl9q4Wfla*L 1etiiWEl.4MU95fl3$ZfThYfiOj: KonkoIa *~±sr~RTs6i9vr~ ~gm 2rW7Tit ES 6IFf1-PMTh IFCUIA t. tfr FonP9flfl. n~ta5esM. fUjihi 73000 bx I!tildit9Mt IFClE #fiiETS igWE! ft1f1hjAngIo-Arflerican4g ii wE8 r8+ r mEPee$ MfVbtA .JhiOXIFlAqt, Siz=S0 PRUA.S IFCS4WFGT * 'IY Q MWfl>1v I: 4 * iL ID. IMttPt -' W ". twBJ n}mttei'-Fs i-E"M FI!flaX:o, uWI LN'JI3.,11- "' h-h I; 1I IQ 1F I 1321iff1g01- I Wj4.Il9IAI'Ai Inmg {fZlffT, 7 PLC m8f og6q73. Anglo-American PLCEw 1 ftm4IZngoBrJri)n.


 • Page 34

  FFti2E:~ 1 I- i_ 'I 44 pzUFOg, ,lf] V1t iFqj ftF- ,,, l ¢1 ' iL frr\l^tOE -ij 4f wf i - * -- Sociibt Agro-Industrielle du Neka(SANEK)AI%~ EnT ' t .. .. r± L.... . 11 7 M 9em t'i Y Lam)'~~~~~'itJ l -- oit Agoldutille ~ ;'i 9ir ~) ~ B'ii' )L dTI~u * 1i1(SAEK)'R1ztj i4f/i.-, y>I~ 2t jitIgt-W>IFCt ~J kA&PI']i!§L r 0 2 l f I ' ' -i ' J, f . jj-, &: • if ti' ;t /fII' {fl fi') v]'F- CD)_j4IFC 1 4k-,i1 LF L Ak-iY )R f IFC rif:I`(I4 IFCJ f 53h IFC2, ) -) 49Xi 11s-'-, L7gS q)i<5iil) I: ;Its Nf<4FT&*t -t-jlWQloX /rtl4J<,l IFC g4tifXl) IFC[ IC'q] jbrLJiZ- 1 [J,j ~Y, > J-IMS30'ti > 1'B ~ RiBE794t. ~ ~ O IlUXti ttk 1 IA-111F 'v ki--1 4ElPFitW1'i.,,111 itr n57I IF-,C f U _M /vij ;j ilMN Ki 36E SANEi f t 4Su5h b.,31 4tC1 Africa Home fi: QtIF9 I'Jt5lf2illAX' .b$fiii=lIE, I\1 *....... irq]t4 1-]krJ-Kt''lX4 a N3 j& L v 1 fl X:n, 91 IEI24t }<ttw-l '!(4i IIFC fj Yii-|j pf f i fi IiA ; '>,t as1( So uth A fri ca Ho me rM- j - i 1 i|lT M


 • Page 35

  Uf I - twW/ŽIFCIt 'j'Q1'tff lliii fn' [ KIA-I'fltEt2> H It II 11 I4 6JiftitF 8i_tIF f Tl1 11 .I;r11i 1 k flt'f- 1i! -SI' t L f Y, JtK4<X1t4j.ltir'jia: f16- AAJ itt - 60 ftJi-thU1-'itiQi Pll8K%&Ž H2'i' )9,J ' 60 9(l--p iii- II 'H P f J, % V. 1 )VL iJtiFJ(A) ht , iI ':Iff1, tF lJTY t iiA t A Hl .IFCL _flU jii IiK Ii Hv { ± . ttY I YIIjj_ Hitt f 20 t4l V't ra '5 IFC 4111:1; t IKF,1lf I JfiJ,1ItI, 4 JFtktt - X ½. IFC~ i ii__ I r F At Jj .- ._ . r<J -ffri;Xvi l: 'tn! iJ )thfiiixb t2wal, .,ii.: ¼D0LPJ(FIAS ) tiXA t'&ThVJkx(Ll7JtIf11. AŽlUt}Y.4> IFC II44eidQb%iR^7 tL{It. iLKitVIi- - I -QIX. AIt-IKIIP I. LUd.1 wt J bj r, V;§ '-P VhPtx J ' H 4~ iffiH[4;- (Mobile Systems International Cellular Investments). it -it1- 107 Ji 0j ,'P, 1Vfi t Afl '9qlE]t 1O%4 e 1TtA? w- n n nt nIFClH3It~_Wf AIDS it-kiA4r9it0ff. UjR1fElO Afl, M qIfFT W&U : W R818UO. Y4tUi)Qc1 89IDitX& IFCltEfl- .Tz5 Aym, FEiliAMX tUWfli*zi'tl'5N1Ti* V1"9N*xm%vO fUt#tiO 0- WYTtWEZ DUFAIRmi tCm& -Am. IFaatsCwVftIiutaksfl 15WWTRni)S FiWml1WUbgt 79;Whfl-t- I


 • Page 36

  F" 51 9000 1999 4tL ff 3 IFC f- - 927 913 659 534 268 379 I4Rr'I t1 a - tr - R 137 152 111.1 7t. 1,064 1,065 5Tji-t j IFC r.- 372 798 tFt239 41t9 | > 133 379 ~'Ml l IE l~lTVilEJTMK324 164 t 696 962 - E,kjJtM IFC ; 453 474 OP t T260 283 193 191 343 198 i 3i -796 672 E7<T5jt( IFC i 3,843 3,923 2,797 2,904 1,046 1,019 7itLk (it+$) 2,850 2,898 6,693 6,821 j I l1 , 11( I I< J ,1 ,. L 1Xl]< Ji.?if 1 Slg lln- JI,AC Aft -rt A f,-z ff ff S"-~T - ,MIk9 -MT ,7 t4YL OIFC_ l - Iimi-t-:jiJ WlLt, IFCqg 38 Jt$jiiJF.tC'~Z~~ Wi1 Po4 i29lj[]$itti'A4 03 F ~)YLIJ1 %tF .A K'f:~~ Ji0,fi lJo I41i ii J V ti8 YL('EiI7 IFCiLL9H. IFC it¢Ž1kf 38 RI ^i.l2I k Ii t Pcch Narv -ii 4t9t 41kLQ 1 IIJEkj2jLK ( 1 ttfl[Ji. - Fx t 4tkIFC .1 4A L-H 1 I jIkV'uIF- m,FCI I' 'I Ž'U 4dl-i 'J,AJ4 aJ. IFC j'l1 ,k ti H aF,iW 0'k, eJ1 4A6 't4ALI0 T i4t V4 7 __ t t-A l ' i"I.'3 I I


 • Page 37

  I9;5R - i-I 1jt -i-l T m Ir CII :W tbiF°p> I*;KC i3R t F°gffiT\AFi-! Pft ,T E,J :12;.vThn 4f.E _N s- i -ngtH P_ IFC b9 '<Kt l eI i,1 JI-('] A1K. K. JI FI, Y- i( I'J VV:bL' 'I i'Vj 7,J Vi,k )K'Lz V iii '] :.I I FC f'wzrJ f ~h ~~- (I;42 )L'1 Xi 'K J: HiK { :di .V I( K.J lLlX A 1 ' rlJ,iI : <i'IYJ I'l7. IFCII '3-5 4LIIVT I F5 IY~j$h I~ I f If AT fit4>j T IklIk {L4 IY. I'I i' I'B > -kii ~Jj' p I FC' ' 'I]I1 EC IEC <II ' - j I' 'i Y{FV1 I 5 t1r'If )I1IFCIFCt i2FC0k0' 9L •-Jl4?- ih J' il IEC-f'11¾i J$'i Vl-1Jf lfKi. f XkIJtL- t 0:ii1jRJFw j DJjiltJ:'blEllililil|jlJ IFC IFC{1 1OOMIFC u_ IFC"'IK 'i'l]l I(5HDFCL*-iis<I Wm\ -TArolits HDFCi AUittig 12V4REtQ4 lldi%-.I.JJLx,','J--,1- /\- 1Y1 T 1: Ij^Iz Willi,J.411)IF()5+1 T'rltjf6i........... BIFCHFCI&t , E f,'JIpIVl;til-&l A'' bk. IFC rl':i'jilr,l4l,hl. I'LJ j)Jlj Jj JEIEP\1 iM LRItt-E PR W te j1TL 15J u1" ifif 1kj I"i III J ]Y l ~_ ';-1Ii9FiC 1, f i-j'~f ~i 1,il glI l,I ,l l11t J-1; ICI ji A2Jx,, f ~ giNgt- )D4MT F-:tiTI IFC ,IfJ II: L.1ritAI--4L~ JiJ-ill ''V-X-TI Vi"''lVRIII', (I,,J. 4':!: Jf feli. ,0 Fimt7]\it-IIA* 11i1Nt ,< 'Q I 1 ,JJ bj 1Vl '/f lH I'J IIIJUII-j 1 T iP fI jf-fi I I J' . 1i o No~3, IMt&MtfW9!82J2At -415'II9.E1:lJ'W , t UEP33.)9 a9 1.tlPt Uffsn1 i lt m r: 700 -35 600 in 500 - 400 300 /\ 20 ) lY 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


 • Page 38

  I! t *7f_j- ±f'v~ iiIN TI -,TitF ftt-7 Et I >? 2000 1999 54 33 m#t ~~~12 8i - fi I>t28 45 AN -NW -mmx5-2 10 12 , - - 1998-2000 t,. . tl U : '.iTŽwr- [ 'Cl{lk I FC Jlt 1,250---- ___ Q{Ii4f¾LlJ- 1 lEt)lt__J ooo00X glF g IFC 1)-t I)<ktStE .O'ti-r,l4;g8LXiiA; 800------: . g - lrji YVl,{i HL -yII k Lh iL, It ti I lk f4g.IFC l - - kPteJ]i1 4' ;bH it lk IFC i--- I FC kf 7W o 498Mi* 99#.t2000#* I IF. FCC ,'] J LiE LI ll3mJ -EilrJaBt ft&"\l!'hli Lf.7 ThJts4AkF5C, {UE . IFC, Ti (t4 800fII] 1 - ht4F (ACRLD J[Lif 1'- 1IF >rJil _OH T)& L |, AJIiL Boo L, ( HII IC: iL V. 1L.I [ IfC r[i 4f IFC Ak 9 99 * 2000 " ,,,, -&ffIt&, E::,~,: '' 1,, 4 St tft 41 l{j1$,. l TLL^,T Iff ' f l1IMgJ <' k n -lr}li -litft IiiAti tllLJi(izkrtI C 1eI1 PI fXkl-]fJL L IFC tff 4() Ltt4.[elJ- IFC ;O.fi't'jIIL)Il P,f.ll<dA, ;lju-flxtl:l'lM'J;i}+ltlJ\ (ACLEDA) [lb IF /4A rIV JL] LX T2 J[i I. TA i.I[IJ2 kl-jlJLt-Xf I IIFCt8 Jlil-kS ,4ftt.t,tF ItXC 0 )k-X ;-j $4AL Hi kr'[lR i,2R 4$ v C H+ng3ia < t~~~ ,2j T- 2QL 1997 fJ lL-7lItfR


 • Page 39

  ad' gpr' m vr 4 .. ,- IFC I.iii *f £tu4'jt, IFCI J -w,,- t\ Akh->4{LHiteS t.t ttIfli1-pit tfAi - -J - -- VI. 4+: 'll 1t if\II (jLZfl'ei iI! il 'rlt IFC ]t IJi N KRl tt1tV{r 'ft<Slt_ & i it' 41fi f t ff9~l'2 tl 91ff F ik it [lXi 31K a4 >uict'r['mttwt>/f tst8rnm'g.j T'-%)1t tvi •v''uz- '"ul iiluAu !P't4 {,'r1{j ''-fmxl1t½4J§t---"J4A<$#Wt-nt iiidll«tttll 91 "1KA?t'&4 iiL'li~J4 jF {IUkI%t :19 LFfl 1iP&. ?YtiL t E t f t iliAls'Lk 7,I 1 l 2t4fi 4Ž Ft H --• " h 51 It IfkJ,Yl'f ILft , 'i ! K N HUN K) t IFC Ii4tT''i:i4ki IFC 4-iJ yjKfJ I'lUfi II 'Y I!'I ,fii- tlI n7t<$fS IJ1> IFC [yi.qlY.gi X!fti Jl1t:l$ Li l 7,i,Thl'~,1>4 3&T jXM& ,,4t 'j L,i--.'l9" ,,L lf'. ;'f-II J 'i >i*fifflŽ1t45Y.-LLt tLAlkJiS4fltE3' tA is TO f5 V.?+tŽlit ,".' ;l, U:, f 7 FPU> .i)i. "".'U-f ttv ½k;L$'l sgUrJioi IFC3jstty-a'I *$-- il1 74k FC FiTh'IQDFsJiIt t YtL [AIJL It. { t t ii iCr §v "."iitikhJO rS'1i ktt a if , l'- d' T Jk.t),.i :I(V'.'i l4:-KJ l' ,•l;j I ( 11.>) IJ[LJI JII-4IiYL 'ttiYitt, o. A 1 K t3J5% . IFC , IK1&iflThfift r;-,JAt ,tRSIF Y EP(1: flfl St*&1 flRJ'f -#, IFCE&nj*"5nflflmfln,I l nnT!R Fnsen§ 1AT14uAo^i0usu m e 85%tAO4aE4Tq@k nfIP ~fifiE +, tl L 2O6, I i IFC ljng X-11T7Ea lIIttlM RAMS. ii UluSet. t PtAIt-td, IFC tQX WA! flfltue' U Rf MI l fSBn rJoRMi39. AkI4EgtUFAa&gln - - Zk*.;tSQEGE0 l§i§SCEE;ll3ll'll*Xsfe MSPuRS1DrL


 • Page 40

  EL V. Il- S@ ' -* . E- ,1, , p I:Žr!11 V VJJ- , IIill 4L - EL '-E a; - IL IC hi ŽYiIAtt'I LiA> th))!' IIVZ ME: OVI'-rV - a : E| - s zt0e1)ITT'," 2t TGAtEitmj .9 it ,, )nj7 E SC rt la .7 *lJT n,S4 CL rAymit Tanflora Infrastructure Park;. EI., 0 A 15;jMrt :rtJI=o'g) XIfiitti VXA 1II- dkfY:t sl1k tt '6l 1 -L h' X{-I ,--' XfT ILJ1tA 9 1.i Ji Yl I I FC1 t r 1 542}l Jh) )h 4a ,!ij) A. f;ii _ ~1 B IJL Bv (rJifJ I 1 ; IJB4;j;l IFCn- ltnif. I ?1P,' L(i'r IFC;rL' ii- v1 k]-fit . 9\\SS,Tanfloraj~TiNk@E "5t, 5T(IJ;i), fi,IFC nFCI12iI rP + VAR 13K);OhT iiYL |0r IFCrlj iit1k 5-itIgfl Itf ;,t ' 't[ t1 ff 1 fttWtJ5t IFC i§ {iliJY rl:'JifX2+- - A )OLI ." IFCkJ-1I1 JL AitfFt J>'i i)fit-4 ; 1 t Jillp h J<ff .i` tPJJ1'iI' ITf j'tl, kIrils1JMiJi fi I i' -__t rAN'-I t 11 4y ffIPW I ? Y1 -- )i ).1~ .1J 1 hli' tI1 | )j 'i - S c Ltk Li1.t 11Mt I I hIII-11 19991- 10)3, IFC{f;W-EV U,il'i h K j i .J M'fl-] IL/X ,'l'.lii, l IfFi .($,. i I KT IL !,- fl ft j) 11.3 A, I. Io 0 * . * I - *


 • Page 41

  ji -I !- -i . F C& (sri1fYtzf1 $.I1I K'' It ;; !tiIc '' -i 4 Mit f'LiX'iLh'12t,Ikf lIT-. lFC llJ -'i'*ztE4. I' ,Ilt (q.P 1't1 .. [ ,,ifl- '| -w $1 - 1 : El1- IJk'1'.i Jr ]f)i'Pt 1k 9- & i±IHUU 1:4 - - -_ flkfli Itfiui! ':7 I;t l &CJFi[ijj 'Lfr jif'JillIi X ". io t-W.+Q. !f)jg fpl IF , 3U. r '&: E)11Q ' t, IFC {Ik}{IIy;. i:,I f tt At IJta l,I'9 JR1. iSl iJI P +' % -* 4- K ' LQIIi'I'.gdiiiIiF ;7I'Jh eLL'b2 e 1i , 'i ' I rll ;njgi2 t -j^C 9-- 4'E At @ " a s e e A e T S t t - S : l \ h S TR ,~~~~ ~ j34tdt i El¢]S cpJjqARGtEE2K &tI§ 4iEjilCi- fltfVzmm2 pta ^ll¢J@iMrJM IFCit M1k,*83,&SR,WEg(a1i,Bj


 • Page 42

  *.. *s 1&r . - .i ii| K. nAlg 2000 1999 7I4i-) M* LŽ;90 IFC ; 494 772 '; 344 555 n*fQ,$R* 150 217 . 225 I t 165 I ri .,i= -%t 659 997 T4ii9 IFC jAi-Gg 512 750 - k 397 492 rR*fQ;RR* :i 115 258 itMM'O' 170 247 682 997 'k337 410 165 103 E44fl<i IFC . 2,575 2,550 fk 1,999 1,985 * 576 565 Ei-90th) (tftA) 1,087 1,192 O,I 7T i3ig LIAP3,662 3,742 I LI " !l ,I- -i t ' K. ,j+.J ieKi . t 5l < KJL k l I 'l41' I''14 -iiii -1W-;'t§Flld.T ¶Hz'tl Y44tt$3;IfIZTh)1t 1 998 til M2tA IL E$> wsFe] C?,mas 2iii111eM E Nff$§,h1J-fty 80 <SitY4kThi ;Q= tPtS-;fib 5, /otO L Ele¢iY fft*fiBl FS'lFg 44 IFC i h 4wS3W' 1kgftll4Ž-JiYL (i I4lfi- itji i lxi. tT #roiukr :t1i I ' JK- {F tIIi: 1-)l , C$iI}JnJjrvJItL½KtL. Ikil- hilkLfU&nŽli Qll. tt5YJ k UI 13J4,J IFC4*0 7-Zitjk. P't iJ Kopex tIl;ttILtJLsI t7L|< LJALH ki%± rJ s L :.AUkWi. lSdf]'Irfl II r iII rI Y1I iL-z isuR if {t rXk4n4 XftRW1 bt ~ ~4M ~ f}5t443L ~i-SJttuf3tl ~}t ~ ~ ~ ~~~~I It Ly IY-4*g ~ ~t;§+\ i r,1J4j,Wfo ......... fIa ' i'l'I I/f x- Pik 1/ZI yF2,rk , }4 f/1 1¶ i X -t4Iaiv%!qitgir 3a7 jfrt.u | | LI|>JiThi'z0jfiLf'A¼g >4))! '!Hk;uXJl9Vp 4tybtS||W


 • Page 43

  \121 5ye_ ft E fe Tu AWJ>51z' '^t-,, e E-l Kz1, FI0 YE F. f u H. 4" .- 21@ ,11 I\F ; ±E[A '' l j, ,11( C 1t '<'l)('''jI''I .'l-.L t R ~Iu>lF K kK(.4= Fi 744> FIJ I I I!liII' ,..iHi !lj('kL 'Vi>t' 9)4jfL4 IKJ)j -l <-;sl I9 ,t/ Xt i I>v P ii /.JJJII S-)J' J<42 *iTh KI4J4,Y-CIIJ -f4 i fi f'l-41ki ' 1i i'; \/JSS*3 A [ tr " J' , 9`IE i\IFtL t bj RJ9AB iR XA99Fw ..i 1 f , 1 -42f 1 , '11i ),j .jli I I' ,-4I t 1¼ ll/',:i - . II[U L gI'JAES 711):1fh f4~iJjIclasi 'L LU ~i f4XII.i. .1 ~ As'lkoIIk9nfj(I'2 i il lk ,Ij'4> QhFl-rr fiJ'P<; * i \ KI ¼'; (*):Ij I II 9A¢I i~T!~Yj fL j'L ;tJ J T~ J''Il 7'J -'[' 41~ (' I11 ;ij"J{fJ . 1 1'' 0i f 'j It d >& I yj ! lItiAjIE Tlas LL!. bL : I17f. EIil :II£4o'±OIliJ e tl ;III''Jll'' I Ic H Jjj/i) L 4Sl ',':c§I'J i-(IJlul, VIV P1l', flUJ -f' iJ4Sk4Sffi;{,,,.' iiKinzJ) ii PIlt itt ........ [ rj J tjFLtlil,-ll IAIP7 i ef*t2t1LiLr f 1['I I' -LI 1 .if'I I k 1F lii T, A r;cfi t I Ittd-hIA fhA * j~jj IL '1~j JJJ j)Ifj ik ij if' 4t !L Il 9- iW LI- fl 1. L-a Vi (l r fP:.itt L J<& -o49 t #q+n@W EER8Ot L3ZEE3D1wE LF) 4 Ii'iLi.{-\T Ž4k" I jI I id Q'{ JV *Zifil~T il1~i"$: 1 i4Cs (-' «k i 1,jJ 7t;tAS> V,, $t,T\.^* (T5 E11 -i t`I 6P .400 10 4- 300_____30 oI 10( 0 ft0 -0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 * ~tlF Mlf P* .* Pt* ft* W"t IF- P


 • Page 44

  sye~~ r, 2000 1999 iIii{L iI' i Y ki4i j <FI IT 1 4L) fI fLf( a,1,.' il I f ,kJ i t 10tIiI . i1, tt' ' I" 47 61 '- t'f i~.*li , I 149 169 i ; *. '3 j j,l , , f~ !1l )rFrkJLi.A YŽHj~ II 46 57 19 23 4'I1S 'iI I Iri I .k' ~~~~~ kt~j xki¶j > PY. I {i li Im 46 5 GNP,L-,J4a1500 L1L•>f½i I' 4~U~~'i#f' JlSilfilfjtl.Il4)i Ji-']$i 111Mfu JkIN&"i i4: j:'Vtlla I'e t ri PIi; Lf I tJ4 ;) I] fL if 1998-2000 2 2,000 -.- ___---- I I A E,____[@E i,'i.thXU 'I ' ';i* IJI JI "'.\A i:i IIIB I' }t; L,.h { j II;, kh K%'I I Wiin8, F9!f.f )1: >; 41R (iju,-$ih 13c1dc 1998-2000l Oll Il J' k f- jcIjfj Ll'j fl+Q I' II -Y 5,00 .iI' Yil l f % hnif1l' 1 ,b8t8l. Nr-9fE N:g go52{IA5i f tA A I9I,I0] I vJ)IR II IM*:J: 'II KL'' t [Id.1 I Z.. - -,I"L -WrI"' 0 12 -. Le ft nL\iiIJ .1iiLJ 1,500-- 19 99 4V:4 1:II< kii KA, 98Rt 99It* 2000P~t* .... IFC Il f j, E ., V IFC Moj;:k jj 1 Fr*; ~'tA l~~ - . -''''' 1 "' ' ,: 'tA iL4iE IJ,ti Garashsyilyk" . tXgA$$-X.~~~~~~frt)aass/y;ti -+t - - Pr -g' R ff IFftt"S9f;^t 5j 904. st Ag. rg t 4 sit- Xtjsi . S a> 4


 • Page 45

  IIIrx -1 i iY ff Ik }t1lJI-D {|I" i~, 1|/LEiR|' L |r K 1I }JZ;JJJ I Ik I, ^fiNR. fi' I i I. A Ri,Jf' f-l-lJ 'I.k! I JI 4k JIlI]1 f-- ft [-tIJ 'IgAZ III' l^ll'ii) J, ftt S 4tTi II f tliA ,1j I:lflXi hII1 , q2- 1 ?tllLIPodeminsjYl\jfj, IL ; lllJlzbJ L | r I. 1^Yi.'L J.L., ; O ,-I I'k 8 ,11l 1;. I' -fI,'f I 'j il: vt: XJ-Podem-nw )<gWA4BlEkUMtM,;I II.j; K. j- Ii jvi LIclE fl-J\l;fi-}ItJll fj 1irt FU it r 'j f LiA'?fI / tiJIIkt4i,KI;, Kl{Yj1 1i t ,IV IJkJI }j: ItL , J3t -^ f I . i'L 1'f1YflI,-~ F- lk :, f i'k ljhIflA` l' k (1tu | Ii ijjrW J f ? ifj1(J ii> WIA'IdL q 4 a f'' W L Il I IY£ 1'I I'b f I1j f IIK- Yk'111if til U .-. 5 S IlAi idil~Ji.--tt~l i-)>J-9 A- 1V,f j' f- T.4ft, JWti'1: Ii~lf j' - i-kj-Ronlf~i{ ;)JILS I:ffJtLI":YL;BI Yh'tIId "'|1;IlkfIMIPI .JL; WIfj J JkE4{i1f-IF-Ii' klifit - iIjJlI½fI-ItiWLWlUj ikiTiiit WKI ThfItLkThI; V. * t/jl'[Lf [Ilr~ ikf< Stopansia'eV'H iltl1 1 >i- 'ti,h,-vlriI '1 I >1-:q4 kJ'-/WN:- \1; S YV%KL! USS b;: l{j{, ' V lj-lgl J dIill j.1 J ufJYkI - fK -N* 1",, II ' '1 t fI k ;'i-' 1 c i - ' I 'i - I: '&J .i ft. Iiklk3 hifALtlfift LiI t R iYIiWflL Stpaska'i i ' 3l9 >21 ' " Ii' 'ILLitII I I P Ltlfipfl:Y14141K'''. Kat' PJbi'K ".'i±n'"sr i'I'iI;tJ. Lti [I iIst v11 UYtPRt2H SXX i 'a . 1< 'z Ml T#SS A)RtQTQMM;M. GaraShSYZ1Yk fRFtTfXl'1E±W W- 1 999 EF 1 , . GaZ fo AShgabat v_t iWi tI9jfRFj,ff IMtt t1Pm7t1t0ifigl1W+S1Rt f4. iitIIGarashsyzlykt'flF I1'1iI'iIt V thFCCGarashsyz1yk$tRia& It 5J,L$ I ,''. "Ill [I Q'I- 'EV, 'ILAshgabatM I O L, S q zAfR izU*nqJj1 . WA ",M . mP7-iŽwn MRo MM. 199ll9¶1 ; MW3 -tAgs X1m@Yn1


 • Page 46

  IFCJ:1 999W1 2,j t-:A Garanti Financial Kiralama ''T Rj.QcZ 'i'I'J J f4to tIk± HIJ) f I rt ff-CLt3SUZ0ITMP;%Mf6 'l .f WbM-h ICI 11;' AM.l; IFCX-iLfF ] rtW, YU. rrj(IH 100 ~F ~if~ iiii] R 1&I1'C, t tR 1X-t kI-i#tUt-iLmLI '1b~iR Afr]itiH E~MMlslilJ] ;. iJt k0::t {E;4I1'F. fE4;EEgAl '1r41 Jj [jhA] ji 1>2•lk$'14 I b? ijrLrii-, j IF 7±'T IFC t 1f, #1#f. r J FC 'tt' I t fi']#fI4, i' I k, W-g MIft J4 if 4lf1,'4 MrIg. iI 'I 1I2i -* t {l '[^ JL Ur t± R kct4 K P-- ilXoGaranti3ZxI-s2fioM tJ2x]illt n-1!. 1,.( fi tMiA n @ MG10 MlkiEHlft fA m-{ Garanti ki7on\5Ef5,AM&, mt !;77l*39fl> |¢;Jk U)i o 1 '1J {Lr8 h[diAX LUj i± lilI)lr, s V t ' il +, j3Z8* -r,-c &fl1NEL7j, 111.o }01 -b?j, )JkIFCTflHRiR I L' iJ l `- - A,.ickNX Ff1t ,d\<pI RNIJi rR9Vtoj1 IEX/Xt-Lq, 7F.=L til ii,l j rV j-X7- f bk4aR MQ R)j A 11 IFC R _R5Z f Si6- f-lt . T6SOi ;; frhl4k 'B{''L'-J [Jt '.JJtfI-lk. ifljIE'Ž ,s,,f1' 1J52 I FI, i'!.LjH ' .|' CIJ' 321ffi\jilLUuEki3 1F;11lThi Iz'j LaVITtH $nIlH-JHMb J(fFiJjffo 3ZM' LIT t\3 T Ili Wl- ig f? gH tZ fA IFU - @*a{ JMQf?11 1 X __r' Ca i'Ml IM 1 Ii -'-P fltytj#. f iIFIi-QI -- fi'Ii?i J ~t'hf4ltL'rhi ]l5 JIfiikIfl0 k)fTAt hfi2(iijltV9 Tt$f l'12000 4 $ I]JV4gl t<g. [AiR jj. Ifi9t n,Wr 1A#;a Lb AtO1-t4 J]lLY 'F ±f_k. 1' 4t 4a IC' "Wl , t vt At *i. - itiz2 k*£ 4{ JtIX/ $ALJ I T I1-X RM M&. E,j-I M H M A ,I1,8 k f: i - 4J3t Xt 101"Al R8 RtnMf% , KJUlk! lit O 4211J& 5OJ ttr 16| iW M4- f i.lW I FpV 1 1'P- I RU 4T&r]IHl .' aii~~H ,i~ik~~ ~> IM rXt|l]|'' ;',;t .- -


 • Page 47

  r o'~'~~ŽktI4~&~ft~Ii'F '0 WLI itKfM!i1!f{f L ft<i Ju'. 9 i I ti i Ir,f4¾"ŽWJ('id !dY l 4kl fJtctl "JiK Wf 1TAMOTh4 - -II. . I {j - if Jif/j11't <Ft f'IF 4KW Vl-ti' t[.[J0{v2J(EKI)bTh+1K A2 U fi f {n}#&'JSlfr±Th 4QifflflU 11 IJE, 4ŽQ3u4f4jT1f IICj j--k. sTA )tf 1998 If j'VJ{fI 7 'ii I IT " It II'. i2W i ti fft Att24{, . §fffl ['JkT Yti'hlxkE ,(,itr i30 jr 11i"I1LIk jxjPl{$ ( 3iJL{M>&llii -;iJ4JJH -a I,-l'lT~ I-L" j:t'vt';lt; '()f000! ifr-J'k :tST 1: rixI'- T. 1~&Y~ iI i-ffi{A -1 l bj4r~ IltU~A i ( Irk) JW}.M -f i fLil'i 41 KVZ ~,ik ( ILf.titKT'kUt . JkiS 1" 2l- t f - } ; x rlwLI--FJ/ l "11 4iXkt-F J P)4IFCki±)J-f l#mBfri1i77i4.. ,fL•'-§-L ' 44kFt'I''b'V <lll J /4VV%fJ1 1t ftJkA.- .t - ' IiI. tt JIFC IJjI]ktktLL;f J- I F C Y,j Garashsyzlykli i-''j rfrFfJ I-k ij{ f' I -f4 14'1U1 IV. l ii;tVrŽoij"- t'M;4, ;{Lj,Ji: f J'l 8't tJ kA4' j(J - IL. 2Th*9iU5fl33 11O;1EAMREMfi5WT hA7i. Ei Khimki IXAUTmU?!JE*&ti tF l2kR AhE51t~RSn etd85m±M, f~f RU3P Wftl3lfl¶fl(IKEA)MO.ji4EM Lii £itffjWiE*Wil#zaNt!. Wq- -t ff- W j IRSA? tt D tg ;- pa Z\ A is-* Afle4^ZIO W=0ED flWMbS1'tkPVt* 1oUUit RJa. $•LŽ;]w iN75f~ttUfl¶*.l iElqi5Efl2~SootE" 2004 S2t $gBE1M179iBioo'I*iA; ?UY 40% 81tR@ #f-WMflha*iiA3 1000Wj75*ftAWiWgig]tE flJflSJQ 3"TM91 Ii$htBt12W RMtt'9Yfla -. EflThE ERmux. 7tfl!E& 4qMSt a2q. -W)'fliC MSfl${t6flfl&a97KtW* :!17500 j58 Z*i-~- iSd$Ss3" tW4. ht796t!W*1iNWL MMfeslkWtaIV(rnD. Af|B R3n we W541


 • Page 48

  JA 2000 1999 #L4M IFC t- 1,171 1,237 'k 931 864 JR*+nMR 240 373 Witfft 9]%* iE*tA 1,553 1,212 - am,% 9RUM2,724 2,449 *ZMt IFC M*flA-t 1.038 807 AV729 612 )R**Q4)R !309 195 973 282 2,011 1,089 EtA IFC 955 802 AR 692 675 1W*+R* .263 127 E Mi1i 545 659 f -tM10, F is 1,500 1,461 E*igM IFC l 5,038 4,528 3,932 3,588 1,107 940 & E*4J )* to-)I 3,793 3,702 ½ 8,831 8,230 a ISJ7-,.K8I'A * F . 4li,,P V~IIl-.x'L-.JAt-Ll t4X; i)s- -' AKUt,Yisfi4A iRls I Ltijj94'Jz u41995 2000 Tf., i. Ixlri Th if[J K 3 %. -I0 -. h jI' I ' n n Alf AtikXIlei LU 'I<f .YI'. I.Th ]Li YMi 1 , Afii ).±9LLfiIPUI IfjIfSTn HJ L91 I&KM; I - J) 11n j1AL-I'. iri4'-fx Iu 50 ';i L I'){J-fJ 44 4 fI 3 P 68fLJ, JL ['I(I 1999 { 979f J) A I r998 Reybancorpk-jWdjXIAFaorIIt. y ;KJEo libi jj ,i:[FiJk1bILIJK IT Il, L°° LJoi *IIl __ K', 3'i 1a'WJW'X1008JXiJtS[1 .11; 1J1 X1- 1lJI t ;ee4gu2 ,Fvrllv f11,.


 • Page 49

  -ox -- l i" -- 4 8<+, p ~C.irj E 0t '1 +0- t9 lriDori T\ O FE9 ESEE l¢l 11 .S I:rllQllZ-{ -rlX fli :9, it i.l 1, , 0 f t4 fil 11 - J 2XtnS%e J iJIi f4II;kil j)- I~ I'Jr .J ti. II 'lr i .. I- J<,llJ(L I'i 'il' J (If L'1blL ,1 rie ! '2 2 i '6 E 2 kll(-'- [JLV AL KIvgJ'' il11i'L f'' r flJ41;-1iifi lS- '.'j;f).J4 fl4l II; ,'IIitjlieeit. 19988E)t$jW 'i' .' 1' i'1 . (['f III } I IJj I 'i I -f11 IIJf''~i /j, 1'jl11L 'l.: ui 23On . 22 iA'JL'k( i'd K i 1; +'I f,f{Jij `)] J. IZ15. 3 fL4 A.. v- /A lrn j JIL iI jIklIl: TITF i' ffbl1_I.wI Al|. - JXL I ;-||; -9>|,|,' t- fiiIIiPZiJti;' ' 4{ 2( ]4 ., g> T g,fr l Ri',JI>il ttf-W oiL},-; JVXTh?f4;W2;j fSl' Red Sanitaria HospitenIg ~ I tIuhf'li .1|,' ,|IlI, .kIY'1 c fljA'ILL. J 4iJ $4||.J• I'1fg;-lr kJTj:1 4 [iiJ!lfIwlff l]t I•1| .{, J' )J2 X 0 5/~)lli~ 39 0 @ 0 , ) tW i tbL. (J1i - k kri'.j Ž L IfJ IRJ-.II')- ; J'' s jji. 1 {i S hi 0 ' t,c ig(X7 'E3:E7 J2 71, E . 1- '[If,jihj k:j (j'KJi 'IL Ii[i'i 'JHL f J/\1IL g L I4l 1hi KxItJW iY1t 1~' hll )14 f 4IC i : ijx 1'i - 4IUI' (L ,i," '' 1 %,r ,ij ['bl I..} \ei St>°f4I't ; Al'lLWII I;fEUI 9Ji1RiLL A1i1wf ¢fSlSJbJJi'ti'l- ,hIJ"'lylll ] Tvpt SK {9...tE t99 199319921994 199 1996 1999 200 If:]: II -R C,Y' 4 T " It T: ri t It2T 1: illT,j'Y ' L " £T, 1 1OO°° h9mR)-i,.- mfiEi 1,500 - _T, A 1200 __ _ P__ 1991 12 13 14 15 16 17 8 0


 • Page 50

  2000 1999 ¾4•u 1 Ia t'rIII'L'fM x IMIJ,E it -;14 DHR 1]1ik 58 58 )t-kt'L¾'Pk 'V<'LIUI / a RH ki)L-(path-breaking) '§ LSSX 15 16 }45iKic IYTh & .144Th [LI II X!J III'I Tt YCfKY'- r. Aiwr I, 53 50 ' I 1>4k l'Th' 1> 'tTMPs IX H$U, hiitlilt k4)z 'I!. rK'i F? K @3 17 16 :1114l' t'4 ;/.J 4, f I': s.l 4k -lJIII ,Jul'51 1K f/Jli. YfPlt|stR7±i'l hit {Iiu [ Ih XkL9I 'Itk VJ7t t4I;r 1OI ix1 t I SkI/LI;>9'-(K/ KR K ItY$ If7 If Y1 t t I1I i JhYAt,CLL it %h, ItitP'. Xh E W'IilJikt' 5; IA1i'r'uI I'I.i, uijfAklQI )i. fI:L'k95Thi:bJWitL•z{i Itf 4S 1998-2000 jj-4 ; (ilJtIi i i ll'fk;>JT IK1'f J tUE 2>j II1 i}&JtIl,I x *)Aii' ij '|iu 3tz d .A I 11 i I i KJVIA MR 3,000 - - - ____ _f_i I'd_' I' I t_k if- J 8 II 2 ! Ii '5 ;-; I I I f I I81 AI'f tft '-5 II (i i V 2::'~Vh 2 :||::| ; ITIII . l i4-f Wtl Q tXGi 1I1I Ef Ii- l Ileli4 . 9&II I JJiIS fIk X I L4Ai h,,ltt f I5I C ½iitu JLtY0;# o1alr Il [ |1 0t f | e cZLi4 |t S2{ nd-|l<1 ar y o<l/346; . 9 fimY'ltI'ft; 10) 1' L4bkTh8K%-ik'lii kiiJ}t2> Hl-( Secondlary &NXS 4N. IL; 0 I I, III 'I''1i'ht.'lI I Thfii k II tI Mortgage Mark-et Company) A2&L 98 Itjt 99 5itt 2000 4r 5 'I'']'&'W(i jOt- tt|'l' J'L fI4tLI( W 4LI), iRtW tX. 1IIkE ,, 4k lrJl-#lf i Io f rII -:/ ~ l I--'fHI R IJ,Ij 1f'Il 1-ll Wlil 2,500 - N Iilk4j [4 b] &691: ,ii','Ti;'I 4z 9Y:4 WY ) ;kI['fl 2 - - jj ;tj}:II it)%iJfli x1 IstL4Fr rfiB 5tt J ifftkilftlqI hAS.l Jh ,2 X h- rfl$J *L .,... 981t 99 kl4 2000 WIFE IFC ^ 52 JilA _ W t 14 6ftq 4{ft d!j-ft A. jt -E tL. t

 • View More

Get the full picture and Receive alerts on lawsuits, news articles, publications and more!